ALPAsEU

ALBANIAN PROTECTED AREAS IN THE FRAME OF EU INTEGRATION
Jean Monnet Module

Rreth ALPAsEU Tematikat Aktivitete Perfituesit

Çfarë quajmë Zona të Mbrojtura?

Sipas Unionit Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës (International Union for Conversation of Nature (IUCN) në anglisht), Zonë e Mbrojtur quhet: “Një hapësirë gjeografike e përcaktuar qartë, e pranuar, dedikuar dhe menaxhuar, nëpërmjet ligjeve ose mjeteve të tjera efektive, për të siguruar ruajtjen e natyrës si dhe shërbimeve e vlerave kulturore që shoqërojnë ekosistemin”.

Çfarë është teknologjia Remote Sensing (RS)?

Remote Sensing është instrumenti, teknika dhe metoda e cila shërben për të vëzhguar sipwrfaqen e tokës nga distanca dhe për të interpretuar imazhet dhe vlerat numerike të regjistruara në to, në mënyrë që të përftojë informacion të vlefshëm për objekte të caktuara në tokë (H.Buiten et al, 1993).

Çfarë është Sistemi i Informacionit Gjeografik (SIG)?

Një system Informacioni Gjeografik është një grup mjetesh të specializuara për mbledhjen, ruajtjen, transformimin, analizimin dhe vizualizimin e të dhënave me bazë hapësinore nga bota reale (Burrough, 1986)

Pse ka rëndësi përdorimi i SIG dhe RS për Zonat e Mbrojtura (ZM)?