ALPAsEU

ALBANIAN PROTECTED AREAS IN THE FRAME OF EU INTEGRATION
Jean Monnet Module

Rreth ALPAsEU Tematikat Aktivitete Perfituesit

Për studentët/studiuesit:

Përdorimi i një set metodash efikase në një mjedis SIG/RS i pajis studentët/studiuesit me aftësi njohëse dhe analizuese bashkëkohore për të studiuar tipare hapësinore-kohore të hapësirave të ZM. Nëpërmjet rasteve studimore me të dhëna digjitale ata do të kenë mundësi të realizojnë një studim të mirëfilltë mbi çështje të rëndësishme që duhen adresuar në proçesin e monitorimit të këtyre hapësirave.